Veszely azonosito piktogramok

Az innovatív ipar több tízezer gyúlékony és robbanóanyagot használ fel. A gáz- és folyadékparaméterek számos példában tökéletesen felismerhetõk és dokumentáltak. Ezért a munka során jelenlétükbõl eredõ fenyegetések azonosítása igen érzékeny. A helyzet sokkal nehezebb a laza anyagok mozgatása, tárolása vagy feldolgozása során. A látszólag ártalmatlan anyagok, mint például a liszt, a fa, a cukor, a kakaó, az alumínium vagy a por lényegében lévõ dokumentum hatalmában komoly robbanásveszély.

Az ipari központi vákuumtisztító berendezéseket a parkettás padlók, a sík felületek és a berendezések és csarnokok felépítésének rendszerezésére használják. Így a munkahelyi higiénia és a dolgozó emberek, szervezetek és eszközök védelme a por negatív hatásának ellenére a másodlagos robbanások jelenlegi kockázatában van. Az ipari létesítményeket gyártó vállalatoknak az irányelvben foglalt jelenlegi szabványoknak megfelelõen kell elvégezniük a telepítést.

A központi porszívózás fontos feladata:- az egészség védelme, és a belsõ terekben a por káros hatásai ellen járó nõk.- a szervezet és az eszközök védelme a por interferencia végén bekövetkezõ meghibásodás ellen,- az olyan épületek és nõk védelme, akik munkahelyeket írnak le az ellenõrizetlen pollenkitörés hatásai ellen.

Figyelem - robbanásveszélyAbban az esetben, ha a porszívózás folyamatában gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok, gázok, porok, folyékony gõzök vagy hibrid keverékek vannak, nagy a kockázata az ellenõrizetlen robbanásnak. Ezután a mûködtetés valószínûleg elindítja a leválasztó egység és az egész egység megsemmisítését. A statisztikák szerint a szûrési egységek és a ciklonok a robbanásveszélyes eszközök családjába tartoznak.

Központi porszívózás és robbanásbiztonságA fentiek szerint a központi porszívó rendszer legfontosabb feladatai a másodlagos robbanás kockázatának csökkentése az ún. maradék por. A megoldás egyrészt maximalizálja a gyors és tûzoltó egységek biztonságát, másrészt lehetõvé teszi, hogy minimálisra csökkentsék a folyamat telepítésének az ATEX irányelv követelményeinek való megfelelésével kapcsolatos költségeket. Meg kell jegyezni, hogy az éghetõ és robbanásveszélyes porok sikerében a központi porszívózás telepítésének meg kell felelnie az ATEX irányelv szigorú követelményeinek.