Porgyujtok toltessel

https://hforte.eu/hu/

A 94/9 / EK irányelv (ATEX olyan normatív dokumentum, amely az eszközökkel és az ellenõrzõ rendszerekkel is kapcsolatban áll. A szóban forgó eszközök elsõként mérik azokat a területeken, ahol potenciálisan robbanásveszélyes a metán vagy a szénpor. Ez az információ megtalálható az Európai Parlament dokumentumában és az 1994. március 23-i tanácsadásban.

A lengyel jogrendszerben azonban megismerkedett a gazdasági miniszter 2005. december 22-i rendelettel. HL 263, tétel 2203 Az alapelv fõ célja elsõsorban a tagállamok jogszabályainak közelítése olyan eszközökkel és védelmi rendszerekkel, amelyeket csak olyan területeken használnak fel, amelyeket robbanásveszélyes metán vagy szénpor okoz. Az irányelv azonban alkalmazandó a robbanásveszélyes környezetben való használatra szánt eszközökre és egyéb védelmi rendszerekre is. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ez az elv a biztonsági, vezérlõ és szabályozó eszközökre vonatkozik. Ezeket az edényeket a tárgyalt zónákon kívüli célokra állítják be, de bizonyos mértékig a robbanásveszélyes területeken a célnak megfelelõ eszközöket és védõstílusokat érnek el.Vannak mentességek az ATEX-irányelvrõl. Ez az irányelv nem kapcsolódik többek között olyan orvosi termékekhez, amelyeket egy orvosi helyen használnak. Még nincs beletéve az otthoni használatra szánt berendezésekbe, személyi védõfelszerelésekbe, hajókba, szállítóeszközökbe.Az Európai Unió e jogi aktusának különleges követelményei vannak, amelyeket konkrét normákban adnak meg. Ezen kívül osztályozza a potenciálisan robbanásveszélyes szférákat, amelyek megtalálhatók az 1999/92 / WE ATEX137 számú, 1999.12.16-i számú "A minimális követelményekrõl a robbanásveszélyes légkörrel rendelkezõ területeken lévõ könyvek számára potenciálisan kitett munkavállalók biztonságának és egészségének növelésére" címû mellékletében.A védõeszközök és -stílusok más, más dimenziókra vonatkozó irányelvek tárgyát képezhetik, amelyek a CE-jelölés helyét is tartalmazzák. Ez a jel nyitott, egyszerû és megbízható.A jelenlegi irányelvet a 2014/34 / EU új, az ATEX-elv helyettesíti. Az utolsó nap 2016. április 20-án válik.