Fiskalis penztargep lepesrol lepesre

A pénztárgépet, mint a gépkocsit, rendszeresen felül kell vizsgálni. Ebben a sikerben ezt a felülvizsgálatot legkésõbb az utolsó felülvizsgálat vagy a fiskalizálás után két évvel kell befejezni. & Nbsp; A pénztárgép áttekintése, a válságok ára 100 PLN-ról 200 PLN-re változott.

A pénztárgép felülvizsgálatának kötelezettsége a vonatkozó jogi aktusokból ered. A pénzügyi pénztár felülvizsgálatának kétéves idõtartamának jogalapja a 7. §. 1. pont 6. pont a 16. § (1 bekezdésébõl. A pénzügyminiszter 2008. november 28-i rendeletének 1. pontja a pénztárgépek használatának feltételeirõl. A törvény és a büntetõ törvénykönyv 61. cikke 3. §-ának rendelkezéseivel együttesen a pénztárgép felülvizsgálatának elmulasztása vagy nem idõszerû teljesítése akkor értendõ, ha egy könyv nem megfelelõ megtartása és az adószegés miatt bírságot szabhat ki. A kétévenkénti felülvizsgálat olcsóbb alternatívája azonban az, hogy minden évben végre lehessen hajtani. A pénztárgépek felülvizsgálatáról beszélve, szükséges és meg kell neveznie a megfelelõ idõt, amely az adótörvény alapja. Együtt a mûvészettel. E törvény 12. §-ának 3. bekezdése szerint a májusban megadott idõk az adott hónap utolsó napjának napjával kerülnek megrendezésre, amely garantálja a dátum kezdõ dátumát, és ha a mai hónapban nincs ilyen nap - az utolsó hónap utolsó napján.

A pénztárgép ellenõrzésének dátumának felügyeletére vonatkozó kötelezettség az adó pénztárgép által elfoglalt arcán van. A tulajdonosnak tájékoztatnia kell a szerviztechnikusot arról, hogy az új ellenõrzéstõl számított két éven belül létre kell hoznia egy ilyen felülvizsgálatot. A pénztár pénztárának a pénztárgép-tulajdonos által készített értesítés napjától számított 5 napon belül köteleznie kell a pénztárgép kötelezõ mûszaki ellenõrzését (a pénztárgépek elõzményeinek 31. §-ának 4. bekezdése.

A pénztárgép mûszaki állapotának felülvizsgálata során elsõsorban a pénztárgép összes pecsétjének állapotát, a lakás állapotát, a fiskális dokumentumok olvashatóságát, a munkaprogramot, a mûködés helyességét, a memória állapotát és az akkumulátor állapotát kell ellenõrizni.Annak érdekében, hogy elkerüljék az adóhivatal kártya büntetõjogi kitettségét, az adófizetõnek meg kell figyelnie a pénztárgép felülvizsgálatának idõpontját.