Az 97 23 ek iranyelv

Az EU Atex-irányelve meghatározza azokat az alapvető követelményeket, amelyeket minden robbanásveszélyes környezetben való felhasználásra szánt terméknek meg kell felelnie. Az irányelv funkcionális szabványai konkrét követelményeket írnak elő. Az adott tagállamokban alkalmazott belső szabályozások részeként a követelményeket szabályozzák, amelyeket nem az irányelv, sem a belső szabványok nem írnak elő. A belső szabályozások nem különböznek az irányelv rendelkezéseitől, és nem közelíthetik meg az irányelv által előírt követelmények szigorítását.

Az Atex-irányelv elfogadásra került annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék azokat a kockázatokat, amelyek attól függnek, hogy bármely olyan termék mérete milyen mértékben robbanékony lehet.A gyártó kizárólagos felelőssége annak meghatározása, hogy egy adott termék az atex szabványokkal való együttműködés értékelése és az adott termék utolsó részeihez való igazítása.Az Atex jóváhagyását hirdetik a robbanásveszélyes zónában lévő termékek sikerében. A veszélyzóna tehát olyan hely, ahol olyan anyagokat képeznek, használnak vagy tárolnak, amelyek levegővel kombinálva robbanékony keverékeket képezhetnek. Különösen az ilyen anyagok mentességei: folyadékok, gázok, porok és gyúlékony rostok. Élhetnek például benzinek, alkoholok, hidrogén, acetilén, szénpor, fapor, cinkpor.A robbanás sikerrel jár, mivel a hatékony gyújtóforrásból származó nagy mennyiségű energia robbanásveszélyes környezetbe kerül. A tűz megindítása után csatlakozik a robbanáshoz, ami hatalmas kockázatot jelent a növekedésre és az emberi egészségre.